10 november 2022

Vingerprik test voor lithium

Een point-of-care test voor lithium betekent voor patiënt en behandelaar een eenvoudig meetproces en snelle uitslag. Indien nodig kan de lithium medicatie direct worden bijgesteld.

Lithium is een medicijn dat vaak een goede werking heeft bij een bipolaire stoornis. Maar de instelling met de juiste dosis is belangrijk. Daarom moeten patiënten regelmatig bloed laten prikken voor een lithiumbepaling. Er mag niet te weinig in zitten, want dan werkt het niet, maar zeker ook niet te veel, want dat kan gevaarlijk zijn. Gebruik van POCT voor de lithiummeting maakt het instellen op de juiste dosis een stuk eenvoudiger.

Een uiterst betrouwbare lithiumwaarde is cruciaal. Voor goedkeuring van de POC test is dan ook zorgvuldige validatie vereist. Daarom vinden naast technische validatieprocedures, studies plaats in een klinische setting. De resultaten met de POC-lithiumtest in bloed zijn veelbelovend. De onderzoekers zien op termijn nog meer mogelijkheden voor POCT. Bijvoorbeeld voor lithiumbepaling in urine of in plasma of voor het meten van natrium, kalium en creatinine. Ook is het in de toekomst wellicht mogelijk dat patiënten zelf deze POCT thuis kunnen gebruiken om hun lithiumspiegel te controleren.

Klik hier voor meer informatie