25 oktober 2013

Voorstel aanpassing M&I-verrichtingenlijst voor 2014

Recent hebben LHV, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa hierover overleg gehad. Dit heeft geleid tot het voorstel om voor 2014 een zestal M&I verrichtingen te schrappen van de verrichtingenlijst. Een van die zes verrichtingen betreft 13002 – Allergietest. Het definitieve besluit hierover neemt de NZa naar verwachting in november.
 
Voor de verrichting 13002-Allergietest geldt dat deze inmiddels niet meer gecontracteerd worden. Deze verrichtingen zullen naar verwachting worden geschrapt zonder overheveling naar het inschrijftarief.