4 juli 2014

Voortgang discussies over nieuwe regels IVD in Brussel

Het wetgevingsproces is onder het Griekse voorzitterschap niet erg opgeschoten. Men worstelt nog steeds met de diverse voorstellen. Men streeft er naar om eind van dit jaar politieke overeenstemming te hebben en formele aanvaarding van de voorstellen eerste helft 2015.  Goed nieuws is dat de Nederlandse regering in Brussel nogmaals heeft benadrukt dat men moet waarborgen dat de regels voor medische hulpmiddelen niet 1 op 1 worden toegepast op IVD’s, omdat er verschillen zijn tussen deze producten. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier voor meer informatie