15 oktober 2020

Voortgang van het beleid op het gebied van medische hulpmiddelen

Er zit ook een Actielijst bij, die erop gericht is om ervoor te zorgen dat medische hulpmiddelen en technologie veilig, betaalbaar, toegankelijk en snel kunnen worden (door)ontwikkeld en geschikt gemaakt kunnen worden zodat deze middelen in de zorgpraktijk en voor de patiënt of cliënt bruikbaar worden.

Het actieplan bevat punten als:

-          het stimuleren van vraag gestuurde (door)ontwikkeling van MedTech
-          een continue horizonscan zodat er inzicht komt welke relevante MedTech innovaties eraan komen
-          een helder overzicht van wettelijke vereisten, eenduidige definities en terminologie (niet alleen voor markttoelating maar ook voor bijv. vergoeding en meldplichten)
-          een overzicht van passende methoden om veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid aan te tonen.
-          vergoeding van MT

Diagned is, samen met de andere koepels, nauw hierbij betrokken geweest en zal dat ook blijven. De brief en de actielijst zullen op 15 oktober tijdens het AO geneesmiddelen- en medisch hulpmiddelenbeleid aan de orde komen.