17 mei 2023

Vroege opsporing Parkinson stap dichterbij

Amerikaanse onderzoekers hebben een test ontwikkeld waarmee de ziekte van Parkinson al in een voorstadium opgespoord kan worden, nog voordat er klachten ontstaan.

De nieuwe test detecteert in het hersenvocht het zogeheten alfa-synucleïne eiwit dat bij de meeste parkinsonpatiënten gerelateerd is met de ziekte. Het eiwit vormt klonters in het brein waardoor bepaalde zenuwcellen versneld afsterven. Vooral zenuwcellen die dopamine produceren waardoor de ziekte gepaard gaat met verminderde aanmaak van dopamine. Dat uit zich met name in bewegingsstoornissen zoals traagheid, beven en stijfheid. Naarmate de ziekte vordert nemen de klachten en verschijnselen toe.

In het Amerikaanse onderzoek is aangetoond dat de nieuwe test werkt bij mensen die al gediagnosticeerd zijn met parkinson. Maar de test is ook onderzocht bij mensen die last hebben van symptomen die kunnen wijzen op een voorstadium van de ziekte, zoals verminderd reukvermogen of remslaapstoornis. Bij hen werd het alfa-synucleïne eiwit in veel gevallen ook aangetroffen, terwijl er nog geen hersenschade was ontstaan. Dit biedt perspectief voor vroegtijdige diagnostiek.

Uit het onderzoek bleek tot slot dat bij een deel van de parkinsonpatiënten het alfa-synucleïne eiwit niet werd gevonden. Met name bij patiënten bij wie door een genetische afwijking de ziekte erfelijk is. Bij hen werd in 68 procent van de gevallen het eiwit aangetroffen, in plaats van 93 procent bij patiënten zonder genetische aanleg. De onderzoekers publiceerden de nieuwe test in The Lancet Neurology.

Klik hier voor meer