22 maart 2022

Vroegtijdig opsporen nierfalen, hartkwalen en diabetes

Er zijn in Nederland in totaal 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, ongeveer 1,7 miljoen mensen die lijden aan chronische nierschade en ruim 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2. Bij zo’n 20 tot 50 procent van hen zijn er vroege aanwijzingen voor deze ziekten. Bij tijdige ontdekking en behandeling kunnen ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct of hartfalen worden voorkomen. Daarom is een grootschalig onderzoek naar laagdrempelige opsporing via een thuistest opgezet.

De proef is gestart in vier regio’s (Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven) waar in 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek met een thuistest via het digitale Check@Home platform. De thuistest bestaat uit een urinetest op (risicofactoren van) nierschade, een hartritmetest en een vragenlijst.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in Nederland in de leeftijdsgroep 50-75 jaar zelf thuis kan testen of er mogelijk sprake is van deze aandoeningen. Door vroegtijdig opsporing kan voor deze leeftijdsgroep het gezondheidsverlies ten gevolge van deze ziekten met een kwart omlaag.

Klik hier voor meer informatie.