21 januari 2022

Vroegtijdige detectie aandoeningen bij kinderen op ic


Monitoring van hartactie, ademhaling en beweeglijkheid levert data waarmee het mogelijk is om een kind met sepsis vier uur eerder te herkennen dan een gespecialiseerde kinderverpleegkundige dat doet.
 

Om aandoeningen bij kinderen op een ic vroegtijdig te detecteren, is het nodig relevante parameters te meten en te analyseren. Met gebruikelijk medische monitoren worden aandoeningen vaak te laat herkend. Kinderartsen van het Amsterdam UMC ontwikkelen een slimme monitor om gezondheidsverslechtering bij kinderen tijdig te detecteren.

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een matje met druksensoren dat bij de TU Eindhoven werd ontwikkeld om baby’s op neonatale ic’s in de gaten te houden. Samen met de technische onderzoekers is nu een ‘machine learning’ systeem ontwikkeld om alle medische signalen uit het matje te analyseren is. Met deze voorspellende algoritmen hopen de onderzoekers aandoeningen bij kleine kinderen eerder te herkennen.

In een aanvullende studie wordt onderzocht of de slimme monitor behalve met het sensormatje ook kan worden gecombineerd met een bed-side laboratoriumtest om virale, bacteriële of malaria infecties vast te stellen. In de test worden antistoffen in bloed gemeten en de data worden via speciale chiptechnologie meteen geanalyseerd. Omdat afweerstoffen worden aangemaakt lang voordat infectieverschijnselen zichtbaar zijn, kunnen met deze slimme monitor infecties en de aard van de infectie (virus, bacterie, malaria) veel eerder worden vastgesteld. Dat maakt directe en vroegtijdige behandeling met de juiste middelen mogelijk. In potentie zijn op deze manier duizenden kinderlevens te redden.

Klik hier voor meer informatie.