19 augustus 2015

Wantrouwen tegen zorgverzekeraars groeit

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Market Response in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het onderzoek is voor de tweede keer gehouden. Vooral overgestapte klanten zijn sceptisch over de vraag of de zorgverzekeraar hun belang voor ogen heeft. Van hen heeft meer dan de helft (52%) weinig fiducie in zorgverzekeraars.
 
Ook het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering stijgt: 30% nu, tegen 25% een jaar geleden. Dat heeft overigens nog niet geleid tot meer overstappers. Dat aantal bleef met 11% hetzelfde als in 2014. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat het aantal overstappers dit jaar stijgt. Significant meer consumenten geven aan dat ze komend jaar (weer) zorgverzekeringen zullen gaan vergelijken, aldus Market Response. Daarbij lijken consumenten over hun koudwatervrees heen te zijn; nog maar 17% geeft aan overstappen moeilijk of tijdrovend te vinden tegen 24% in 2014. Naarmate mensen zich vaker oriënteren wordt de switchdrempel lager.
 
De belangrijkste factor die verzekerden in beweging zet is de nieuwe premie van de oude zorgverzekeraar. Een kwart van de consumenten voert dit als reden aan om in actie te komen, tegen 8% vorig jaar. Ook de verwachte verandering in de eigen zorgkosten blijkt een prikkel. Vorig jaar noemde slechts 2% van de overstappers dit als aanleiding tegen 18% dit jaar. Daarnaast wordt het verzekerdengedrag beïnvloed door de verwachting dat de eigen zorgkosten gaan veranderen. Verder blijkt de collectiviteitskorting bij een andere verzekeraar een krachtiger lokkertje dan voorheen (18% dit jaar tegen 2% vorig jaar).
 
De consumenten die bij hun oude verzekeraar zijn gebleven geven daarvoor veelal dezelfde redenen als vorig jaar: ze zijn tevreden over de huidige verzekering en vinden dat de verzekeraar een goede service biedt. Consumenten die zich wel hebben georiënteerd maar niet zijn overgestapt, geven daarvoor als reden dat hun huidige verzekeraar best een goede prijs heeft (47%), of dat er weinig verschil bestaat tussen de verzekeraars (34%). Wel is duidelijk dat consumenten vaker dan vorig jaar het belang van goede service en een goede prijs onderstrepen.
 
Advertenties blijken vooral aan te zetten tot oriëntatie. Uiteindelijk stapt slechts een klein deel van de consumenten die hierdoor zijn geactiveerd ook echt over.  De belangrijkste bronnen van informatie voor het overstappen bevinden zich voornamelijk online. Websites van verzekeraars, prijsvergelijkingswebsites en consumentenorganisaties worden verreweg het meest genoemd.
 
ConsuWijzer, een initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en patiëntenfederatie NPCF, is gebruikt door één op de vijf consumenten die zich hebben georiënteerd of zijn overgestapt. De ervaring met ConsuWijzer is grotendeels positief. Toch vertrouwen consumenten de informatie op vergelijkingssites niet altijd. Zij zijn dit jaar minder vaak via een vergelijkingswebsite overgestapt (8% tegen 25% in 2014).