17 december 2015

Werkgroep diabetes nieuwe stijl van start

De werkgroep diabetes ‘nieuwe stijl’ zal twee keer per jaar fysiek bij elkaar komen en om de twee maanden een telefonische vergadering houden. Tussendoor zullen de bedrijven die actief zijn op de betreffende deelmarkten elkaar thema-gewijs spreken. Lid van de werkgroep diabetes zijn: Abbott diabetes care, Lifescan/Animas, Bayer diabetes care, BD, Medtronic, Menarini, Roche diabetes care, Ypsomed en Zkope. Voorzitter van de werkgroep is Pieter Mackaaij (Roche diabetes care). De afgelopen weken is de werkgroep volop actief geweest. Een delegatie van de werkgroep heeft overleg gehad met de NDF op 26 november, op 27 november kwam de subgroep pompen bijeen, op 14 december is geparticipeerd in de werkgroep bekostiging (pompen) van de NDF en op 16 december heeft een bespreking plaatsgevonden met Robbert Slingerland (Isala). Voor januari wordt een afspraak gepland met de DVN.