18 december 2019

Werkplan 2020 IGJ vastgesteld

In het Werkplan 2020 schetst de inspectie de grootste ontwikkelingen in het werkveld die haar aandacht vragen. Sommige thema’s en aandachtspunten uit 2019 komen weer terug in 2020: regeldruk, Brexit, E-health, goed bestuur, samenwerken aan passende jeugdhulp en de ouderenzorg.

Aparte aandacht krijgt de inwerkingtreding van de MDR en het toezicht op medisch hulpmiddelen en IVD’s. De focus van het toezicht ligt daarbij vooral op de kwaliteit en veiligheid van de producten zelf. Maar omdat voor de veiligheid van patiënten een juiste toepassing net zo belangrijk is, zal toezicht op de hele keten van medische technologie en farmaceutische producten van groot belang zijn voor verantwoorde zorg.

Klik hier voor meer informatie.