22 december 2017

Wetsvoorstel medische hulpmiddelen

Bij implementatie van EU-regelgeving vindt er geen formele consultatie plaats. VWS heeft wel het wetsvoorstel ter informatie  met Diagned gedeeld. De bijgevoegde stukken betreffen ambtelijke concepten. Dit betekent dat de wettekst en de memorie van toelichting kunnen wijzigen in het verdere wetgevingstraject.

Klik hier voor meer informatie.