22 maart 2022

WGS-diagnostiek voor gepersonaliseerde kankerbehandeling

Kanker ontstaat door mutaties in het DNA. Er zijn steeds meer geneesmiddelen die werkzaam zijn bij specifieke fouten in het tumor-DNA van een individuele patiënt. Daarom is voor het stellen van de juiste diagnose en de keuze voor het meest effectieve medicijn de beoordeling van tumorweefsel een belangrijk onderdeel. Traditioneel wordt het tumorweefsel door een patholoog onder een microscoop bestudeerd. Steeds vaker wordt tegenwoordig daarnaast het tumor-DNA geanalyseerd met behulp van Whole Genome Sequencing ofwel WGS.

WGS is een techniek die in één keer een compleet beeld geeft van de mutaties in het tumor-DNA. Daarmee kan dan ook worden bepaald welke geneesmiddelen het meest effectief is. WGS-diagnostiek werd tot nu toe met name toegepast in klinische studies, maar onderzoekers zijn van mening dat de nieuwe DNA-technologie veel breder moet worden aangeboden. Binnen de WIDE-studie (‘WGS Implementation in standard cancer Diagnostics for Each cancer patient) wordt onderzocht hoe de WGS-diagnostiek in de dagelijkse praktijk kan worden ingezet.

Klik hier voor meer informatie