10 oktober 2014

Workshop voor Diagned leden tarieven eerstelijns diagnostiek + GMH - 27 oktober 2014

In verband met de actualiteiten rond de ELD – het rapport van KPMG Plexus over de toekomstige modellen voor bekostiging van de ELD wordt momenteel bediscussieerd – is het van belang om met de leden van Diagned de precieze scenario’s en consequenties daarvan door te nemen. Daarvoor is een interactieve bijeenkomst gepland tussen 13.00 – en 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur zal een Update GMH worden verzorgd: een interactieve training waarin de belangrijkste actualiteiten en casussen zullen worden behandeld. Een uitnodiging is reeds per email aan u verzonden. U kunt zich ook aanmelden via info@diagned.nl