28 mei 2014

Zelfmetingen in de Nederlandse gezondheidszorg echter wel van belang

In het tweede deel van de whitepaper komt een flink aantal vragen aan bod op het gebied van bruikbaarheid en uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en juridische aspecten. Om deze vragen te beantwoorden, wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Een belangrijke constatering is dat de reguliere sector nog lang niet klaar is voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Een aantal aanbevelingen gaat hier specifiek op in.

De auteurs waren: Bartho Hengst (Xenias), Vincent van Pelt (Nictiz), Tim Postema (HagaZiekenhuis), Jan van der Sluis (HP), Marinka de Jong (Nictiz), Oscar van Dijk (Vicinitas), Anton Ekker (Nictiz), Joost Plattel (The Quantified Self NL).

Klik hier voor meer informatie.