2 december 2014

Zelftest op HPV verhoogt deelname bevolkingsonderzoek

De Nijmeegse gynaecoloog Remko Bosgraaf stuurde dertigduizend vrouwen die niet aan het bevolkingsonderzoek hadden meegedaan, een zelftest. Met deze test kunnen vrouwen thuis cellen van de baarmoederhals afnemen, die vervolgens in het laboratorium worden onderzocht op mogelijke aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV). 80 procent van de vrouwen die de test gebruikten, gaven de voorkeur aan de zelftest boven een uitstrijkje bij de huisarts. Belangrijke redenen zijn het comfort en de mogelijkheid om de afname zelf te kunnen regelen.

Vrouwen die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek, worden vanaf 2016 getest op een besmetting met HPV. Pas als dit virus er is, wordt het uitstrijkje beoordeeld op afwijkende cellen. Is het resultaat positief, dan volgt een verwijzing naar de gynaecoloog; zo niet, dan wordt de betreffende vrouw na zes maanden opnieuw onderzocht. Desgewenst kunnen vrouwen thuis zelf lichaamsmateriaal afnemen.

Bosgraaf promoveerde op 2 december aan de Radboud Universiteit.