7 maart 2023

Zicht op voorspellende bloedtest borstkanker

In de TESTBREAST-studie wordt onderzocht of met een bloedtest aanwijzingen voor borstkanker eerder detecteerbaar zijn dan met beeldvormingstechnieken zoals mammografie en MRI.

Vrouwen bij wie borstkanker in de familie veel voorkomt of die drager zijn van risicovolle borstkankergenen, hebben een verhoogde kans op borstkanker. Om de tumor zo vroeg mogelijk op te sporen worden deze vrouwen regelmatig onderzocht. Mammografie en MRI zijn de standaard technieken. Een simpele bloedtest zou een welkome aanvulling zijn.

Om de mogelijkheden voor een bloedtest te onderzoeken werd 10 jaar geleden de TESTBREAST-studie opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum. Vrouwen die regelmatig kwamen voor een reguliere screeningsafspraak werd gevraagd ook een bloedmonster af te staan. Bij vrouwen die borstkanker kregen werd bij de diagnose een bloedmonster afgenomen. Door hierin de eiwitniveaus te vergelijken met eerder afgenomen bloedmonsters slaagden de onderzoekers erin kleine veranderingen te identificeren in de 1 of 2 jaar voorafgaand aan de diagnose.

In de studie zijn nu zes eiwitten ontdekt waarvan veranderingen in bloedlevels waarschijnlijk voorspellend zijn voor borstkanker. Deze specifieke eiwitten worden verder geëvalueerd en gevalideerd. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar er is nog meer onderzoek nodig om deze test naar de patiënt te brengen, benadrukken de onderzoekers.

Klik hier voor meer informatie