7 juli 2017

Ziekenhuizen behalen positief resultaat ondanks kostenstijging

Van de vijf ziekenhuizen die wel verlies leden, heeft dit bij vier ziekenhuizen een incidentele oorzaak. Een jaar eerder schreven nog negen ziekenhuizen rode cijfers. De onderzoekers namen jaarverslagen van 76 Nederlandse ziekenhuizen (96 procent van alle ziekenhuizen) onder de loep. "Ziekenhuizen werken steeds efficiënter. Hoewel de bedrijfslasten harder stijgen dan de opbrengsten, zijn de financiële buffers licht toegenomen'', aldus Intrakoop. Ziekenhuizen verdienden vorig jaar bij elkaar 434 miljoen euro, vergeleken met 488 miljoen het jaar daarvoor. Intrakoop schrijft de daling toe aan eenmalige voordelen die ziekenhuizen hadden in 2015.

De totale omzet van de onderzochte ziekenhuizen bedroeg bijna 25 miljard euro, 2,8 procent meer vergeleken met een jaar eerder. De bedrijfslasten namen iets harder toe met een stijging van 3,3 procent tot 24 miljard. De personeelskosten van ziekenhuizen vormen ruim de helft hiervan.