16 augustus 2013

'Ziekenhuizen bieden verboden Downtest aan'

Uit een inventarisatie van Nieuwsuur blijkt dat in ons land ongeveer 70 vrouwen per week de test via buitenlandse klinieken laten uitvoeren. Ze willen een vruchtwaterpunctie voorkomen, omdat daarbij een klein risico is op een miskraam. Volgens Schippers is een aparte vergunning nodig voor de nieuwe techniek. "Dan kan de vergoedingssystematiek worden geregeld. Zolang de test in Nederland niet is toegestaan, kan van vergoeding uiteraard geen sprake zijn", aldus de minister. Schippers: "Ik heb alle begrip voor de dilemma's waar vrouwen in deze situatie voor staan. Ik ben doordrongen van de urgentie en probeer waar mogelijk behulpzaam te zijn om een snelle maar zorgvuldige procedure te bevorderen. Daarbij hoop ik dat de Gezondheidsraad snel met een gedegen oordeel komt."