19 augustus 2015

Ziekenhuizen treuzelen met veldnorm veilige technologie

Implementatie van het CMT heeft zich ontwikkeld tot een slepende kwestie. De sector sloot het convenant in 2011, in reactie op een brand vijf jaar eerder in een Almelose operatiekamer die een patiënt het leven kostte. In de veldnorm is vastgelegd hoe medische technologie veilig toegepast kan worden en hoe hierop toe te zien. Het convenant had al in 2013 ingevoerd moeten worden, maar is nog steeds niet in alle ziekenhuizen uitgevoerd.

Medio 2014 bracht de IGZ een kritisch rapport naar buiten onder de veelzeggende titel ‘Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen’. Volgens de inspectie leefde er in de helft van de ziekenhuizen onvoldoende urgentiebesef bij raden van bestuur, waardoor het thema onvoldoende bestuurlijk-organisatorisch belegd was binnen de betreffende instellingen.

Tussen augustus 2014 en februari 2015 bezocht de inspectie negen ziekenhuizen. “Ook bij deze bezoeken bleek in de meerderheid van de gevallen actieve follow-up van de inspectie noodzakelijk te zijn zodat het  ziekenhuis daadwerkelijk het gewenste niveau van implementatie van het  CMT kon realiseren”, schrijft de IGZ in een brief aan de ziekenhuizen. De inspectie constateert daarom opnieuw dat de implementatie van het CMT meer aandacht behoeft. De inspectie wijst er in dit verband op dat het CMT geen afvinklijstje is, maar dat het gaat om “een volledige samenhangende implementatie, waarbij de patiëntveiligheid wordt bevorderd”.     

De inspectie verwacht van alle ziekenhuizen dat ze uiterlijk op 1 januari 2016 volledig en aantoonbaar voldoen aan het CMT. Dit betekent dat ziekenhuizen uiterlijk op 15 september 2015 een plan van aanpak moeten hebben. Bij het niet halen de gestelde deadlines zal de inspectie direct handhavend optreden.