25 september 2014

Ziekenhuizen voegen labs samen

Volgens publicaties nemen de vijf ziekenhuizen deel aan “een nog op te richten laboratorium waar de klinische-chemie, pathologie en medische microbiologie wordt ondergebracht.” Waar het centrale laboratorium komt, is nog onduidelijk. Volgens het Flevoziekenhuis doet het alleen definitief mee als de centralisatie leidt tot kostenbesparingen. Maar de kost gaat waarschijnlijk voor de baat uit. “Afhankelijk van de gekozen vorm kan wel een additionele investering noodzakelijk zijn”, schrijft bestuursvoorzitter Anita Arts. Dat is onder meer afhankelijk van de vraag of het ziekenhuis aandeelhouder van het centrale lab wordt, of alleen klant. Voor haar komst naar Almere zat Arts in de raad van bestuur van het OLVG.

De ziekenhuizen werken al langer samen op het gebied van medisch onderzoek. Zo brachten vier van de vijf instellingen hun pathologie begin vorig jaar al onder op één locatie, in het OLVG. Eerder bracht het Lucas Andreas Ziekenhuis ook haar microbiologische diagnostiek onder in het OLVG. Vorig jaar vond een bestuurlijke fusie tussen deze twee ziekenhuizen plaats.