6 maart 2015

Ziekenhuizen wacht miljoenenkorting

Hoeveel de ziekenhuizen precies moeten terugbetalen is nog niet zeker. De Algemene Rekenkamer raamde de overschrijding van het budgettair kader medisch-specialistische zorg in het voorjaar 2014 op 600 miljoen euro voor 2012 en 300 miljoen euro voor 2013. De Rekenkamer tekende daarbij aan dat deze cijfers voor 52 procent gebaseerd zijn op ramingen, omdat de declaraties over de jaren 2012 en 2013 nog niet bekend waren.
 
In geval van een overschrijding kan minister Edith Schippers van VWS het macrobeheersinstrument inzetten, is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van VWS, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In december heeft de minister de Kamer laten weten dat ze in het eerste kwartaal hierover een knoop zal doorhakken. Een woordvoerder van VWS laat desgevraagd weten dat de minister in het voorjaar een besluit zal nemen. Hij kan daar verder niets over zeggen. Bronnen rond de Tweede Kamer melden dat de minister het macrobeheersinstrument vrijwel zeker zal inzetten.
 
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zich altijd verzet tegen de inzet van het macrobeheersinstrument. Ze vinden het een bot middel, omdat ook ziekenhuizen worden gestraft die niet verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen. Daarom willen ze een strafkorting die alleen
terechtkomt bij de zorgaanbieders die meer geld hebben uitgegeven dan is afgesproken.