15 oktober 2015

Zilveren Kruis wil selectieve zorginkoop beperken

Selectieve zorginkoop geldt als één de belangrijkste instrumenten voor het welslagen van het nieuwe geliberaliseerde zorgstelsel dat in 2006 werd ingevoerd. De gedachte was dat wanneer zorgverzekeraars onvoldoende presterende aanbieders links zouden laten ten faveure betere concurrenten de achterblijvers vanzelf hun prijs en kwaliteit zouden gaan verbeteren.
 
Volgens de initiatiefnemers van het programma ‘Kwaliteit van Zorg’ leert de praktijk dat het vaak niet zo werkt. Met het oog op de veiligheid en het welzijn van verzekerden moeten zorgverzekeraars vanzelfsprekend geen ondermaatse zorg contracteren. Maar het uitsluiten van aanbieders die ondermaatse kwaliteit leveren, zorgt er niet voor dat de zorgverlening in den brede beter wordt. Slechter scorende aanbieders voelen zich gefrustreerd als ze in het inkoopproces meteen worden afgestraft in plaats van te worden uitgedaagd om te verbeteren. Aantoonbaar goede aanbieders voelen zich gefrustreerd als ze hetzelfde gesprek moeten voeren als minder presterende aanbieders.
 
Om haar gelijk te staven wijst Zilveren Kruis op de gang van zaken rond de invoering van volumenormen. Als gevolg hiervan zijn ziekenhuizen of maatschappen gefuseerd, waarmee ze weliswaar hogere volumes realiseerden, maar niets aan de zorg zelf veranderden. Sturen op volumenormen leidt dan ook vaak tot defensieve reacties in plaats van ambitie om kwaliteit van zorg te verbeteren, aldus Zilveren Kruis. “Het is essentieel niet in dezelfde valkuil te stappen bij uitkomstnormering”, stelt Robbert Huijsman, programmamanager ‘Kwaliteit van Zorg’. “De kern moet zijn de ambitie om kwaliteitsverbetering te stimuleren, in plaats van te dreigen geen contracten te sluiten. Selectieve zorginkoop is echt een last resort. Het is vaak niet mogelijk en levert te weinig op.”  
 
Liever zet Zilveren Kruis in op het stimuleren van de intrinsieke motivatie tot verbetering die er volgens de verzekeraar vrijwel altijd is bij professionals. “Geen naming and shaming, maar bovengemiddelde kwaliteit belonen en bij ondergemiddelde kwaliteit prikkels inbouwen om verbetering te realiseren”, aldus Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis.
 
De kwaliteitsimpuls die Zilveren Kruis hiermee denkt te geven levert een forse besparing op. Als alle zorgaanbieders in 2020 net zo goed presteren als het beste kwart nu doet, levert dit volgens Zilveren Kruis een besparing van 325 miljoen euro op en 80 duizend extra gewonnen gezonde levensjaren. Daarmee is de jaarlijkse investering van 30 miljoen euro die Zilveren Kruis jaarlijks steekt in het meten en transparant maken kwaliteit ruimschoots terug verdiend. 
 
Een belangrijke voorwaarde is wel dat het registreren van kwaliteitsinformatie door professionals makkelijker wordt, zo erkent programmamanager Huisman. Mede om deze reden trekken de zorgverzekeraars steeds meer gezamenlijk op, zodat professionals straks niet meer te maken hebben met verschillende uitvragen.