2 september 2019

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

In de nieuwste uitgave van de e-zine over zinnige zorg komen twee van deze projecten aan de orde:
 
-        onderdiagnostiek bij osteoporose
-        veneuze of arteriële trombo-embolie
 
In het kader van dit laatste project is onder meer geconstateerd dat de diagnostiek beter. Zo is gebleken dat huisartsen de D-dimeertest, een bloedtest om te bepalen of iemand (verhoogd risico op) veneuze trombo-embolie heeft, niet altijd conform de standaarden kunnen uitvoeren.