6 maart 2015

ZN roept op tot voortvarendheid bij opstellen richtlijnen en protocollen voor hulpmiddelen

Zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars moeten de ontwikkeling van deze richtlijnen en protocollen gezamenlijk ter hand nemen, vindt ZN. Zorgverzekeraars vergoeden binnen de Zorgverzekeringswet circa 3,5 miljard euro per jaar aan medische hulpmiddelen, waaronder diabetes hulpmiddelen. Patiënten moeten te allen tijde erop kunnen vertrouwen dat de hulpmiddelen die zorgverleners aan hen voorschrijven veilig, van goede kwaliteit en bewezen effectief zijn. En in het geval dat het gebruik van bepaalde medische hulpmiddelen risico’s met zich brengt, moet de zorgverlener de patiënt hier goed over informeren. Hulpmiddelenleveranciers en zorgverleners hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Zorgverzekeraars proberen op hun beurt via de zorginkoop de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van medische hulpmiddelen te stimuleren.