12 november 2015

Zorg gaat nutteloze regels opruimen

Schippers: ‘Iedereen is er van overtuigd dat we zinvolle informatie moeten hebben, zinvol voor patiënt, aanbieder en verzekeraar. Maar we moeten af van de onnodige ballast. De bezem moet door de bureaucratie en wirwar van formulieren die we elkaar aandoen. Daarvoor is vertrouwen in elkaar noodzakelijk.’ Tijdens de actiedag in Amersfoort spraken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, verzekeraars en de overheid met elkaar over de beste manieren om de regeldruk in de zorg aan te pakken. Ook waren er succesvolle voorbeelden van partijen die samenwerken om de regeldruk te verminderen.

Een van deze voorbeelden is ‘Het Roer Moet Om’. Dit traject werd deze zomer op een succesvolle wijze afgerond en leidt tot een forse vermindering van het aantal formulieren dat huisartsen in moeten vullen. Schippers wil dit traject nu uitbreiden naar andere zorgsectoren, zoals de fysiotherapie en apothekers. Hiervoor gaat zij de komende tijd om de tafel met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Doel is om onnodige en beklemmende regels af te schaffen. Samenwerking is hierbij volgens Schippers cruciaal. Zij wil samen met partijen op een heel praktische manier formulieren één voor één bekijken en de vraag stellen: waar is dit nou goed voor? De eerste bijeenkomst vindt op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland plaats op 3 november. Meer informatie is te vinden op www.aanpakregeldruk.nl/innovatieplaatscure.