12 november 2020

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Omdat niet iedere patiënt hetzelfde is, is er behoefte aan een meer 'op maat gemaakte' therapie. De toegenomen kennis van de rol van het DNA in ziekten maakt betere behandelingen mogelijk. Door de inzet van moleculaire diagnostiek kan de behandeling beter afgestemd worden op de individuele patiënt; dit leidt tot betere kwaliteit van zorg en een doelmatigere inzet van geneesmiddelen.

Met moleculaire diagnostiek wordt dan bij patiënten vóór of tijdens de behandeling hun genetische eigenschappen bepaald (bijvoorbeeld van tumoren), die belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose, de prognose en de behandeling.
 
Het Zorginstituut heeft nu opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat deze aanpak in de praktijk verder wordt doorgevoerd. Het Zorginstituut zal in het advies de expertise vanuit de diverse stakeholders meenemen en schijnt reedt gestart te zijn met verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit het zorgveld.
 
Het advies moet in maart 2021 klaar zijn en zal onder meer ingaan op de volgende vraagstukken:
  1. Welke moleculaire diagnostiek is nodig in welke fase van ziekte?
  2. Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen krijgen wanneer deze bewezen effectief zijn?
  3. Hoe moet de moleculaire diagnostiek worden aangeboden om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is, voor de juiste patiënt, op het juiste moment?
  4. Hoe krijgen de bekostiging en vergoeding vorm?
Lees hier meer.