17 december 2013

Zorginstituut Nederland: koepel voor kwaliteit

Zorginstituut Nederland bestaat uit vier instituten. Het Kwaliteitsinstituut stimuleert de permanente verbetering van kwaliteit van zorg. Zorginstituut Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bevordert de vernieuwing en verbetering van beroepen en opleidingen in de zorg.
 
De twee andere onderdelen nemen bestaande taken van het CVZ over. Zorginstituut Pakket neemt de bestaande taken van het CVZ over en gaat adviseren over het basispakket van verzekerde zorg, en Zorginstituut Verzekering houdt zich bezig met de uitvoering van de zogeheten burgerregelingen in het kader van de Zorgverzekeringswet (voor bijvoorbeeld wanbetalers en onverzekerden) en van de risicoverevening.
 
Met het Kwaliteitsinstituut wordt een belangrijke stap gezet om het voor zorgverzekeraars gemakkelijker te maken om niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit zorg in te kopen. Voor patiënten wordt het gemakkelijker om op kwaliteit een keuze te maken voor een zorgaanbieder. Het Kwaliteitsinstituut gaat betrouwbare, inzichtelijke en vergelijkbare informatie over de zorg (cure en care) publiceren. Ook gaat het Kwaliteitsinstituut de sector helpen bij terugbrengen van het oerwoud aan ongestructureerde informatie-uitvraag die is ontstaan. Het Kwaliteitsinstituut gaat er bovendien voor zorgen dat het veld kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten opstelt.