12 april 2022

Zweetsensor meet glucosewaarden

Amerikaanse onderzoekers hebben een glucosesensor ontwikkeld die op de arm wordt geplakt en glucose meet in zweet. De gemeten waarden worden omgezet in schattingen van de bloedsuikerspiegel. 

De nieuwe wearable biedt een niet-invasieve, eenvoudige sensor die glucose in zweet kan detecteren met behulp van innovatieve biosensortechniek en bio-elektronica. Onlangs werden de resultaten met het eerste prototype gepresenteerd. Hoewel de glucoseconcentratie in zweet ongeveer 100 keer lager is dan de concentratie in bloed, is de zweetmeting gevoelig genoeg om de bloedglucosespiegel nauwkeurig te schatten, zo claimen de ontwikkelaars.

Het apparaatje is samengesteld uit laser-geïnduceerd grafeen (LIG) met een hoge elektrische geleidbaarheid. Op het LIG is een coating van nikkel-goud aangebracht om lage concentraties glucose in zweet op het huidoppervlak te detecteren. De onderzoekers werken nog aan verbeteringen van het prototype, bijvoorbeeld om de glucosemeting te koppelen met een insulinepomp. Ook wordt onderzocht of de sensor kan worden uitgebreid met functies om andere biomarkers in zweet te monitoren.

Klik hier voor meer informatie