Doelstelling

Diagned streeft naar het creëren van een goed klimaat voor ontwikkeling, afzet en verantwoord en efficiënt gebruik van in-vitro diagnostica en diabetes hulpmiddelen. Zij doet dat samen met alle andere betrokken partijen.
Diagned zet zich in voor:

  • erkenning van het belang van diagnostiek in de zorg en voor de individuele zorgconsument
  • vergroting van de kennis over in-vitro diagnostiek en over de waarde daarvan
  • stimulering van onderzoek naar de efficiënte inzet van in-vitro diagnostiek
  • stimulering en acceptatie van innovaties in in-vitro diagnostiek
  • reële regelgeving en werkbare normen voor haar leden
  • uitbouw van partnership: contacten met beroepsgroepen van aanvragers en gebruikers van diagnostica, zorgverzekeraars en overheid.

Een aparte categorie binnen de achterban van Diagned vormen de fabrikanten en importeurs van diabetes hulpmiddelen. Dit zijn de IVDs en medische hulpmiddelen waarmee mensen met diabetes zelf hun bloedglucosegehalte kunnen meten en reguleren. Binnen Diagned zijn de bedrijven die deze IVD en hulpmiddelen leveren verenigd in de werkgroep diabetes. Werkgroep diabetes heeft een eigen missie en doelstelling, die is afgeleid van de algemene missie en doelstelling van Diagned.