Lidmaatschap

Wie kunnen lid zijn van Diagned?
Voor het lidmaatschap van Diagned komen in aanmerking ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het in Nederland vervaardigen en/of in de handel brengen van in vitro diagnostica in de breedste zin van het woord. De leden van Diagned moeten de Gedragscode onderschrijven
 
Diagned kent een systeem van contributieheffing, dat is gerelateerd aan de in Nederland behaalde diagnostica omzet in het voorafgaande kalenderjaar. Nieuwe leden wordt gedurende het eerste jaar de gelegenheid geboden tegen een gereduceerd tarief van € 1000,- kennis te maken met Diagned.
 
Voor meer informatie of aanmelding als lid kunt u zich wenden tot het secretariaat van Diagned.
 
Lidmaatschappen van Diagned
Diagned is zelf als lid aangesloten bij respectievelijk vertegenwoordigd in:
  • EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association)  
  • CCKL (Coördinatie Commissie Kwaliteitsbeheersing van Laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg)  
  • NNi (Normcommissie in vitro diagnostica)  
  • CEN (TC 140)
Leden van Diagned vormen een zelfstandig cluster in het kader van het Convenant Verpakkingen.