Organisatie en werkwijze

Diagned is een vereniging van en voor fabrikanten en importeurs van in-vitro diagnostica en diabetes hulpmiddelen in Nederland. De vereniging telt ruim veertig leden. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de lidbedrijven.

Het bestuur bepaalt het beleid, dat is gebaseerd op de door de leden geaccordeerde missie en doelstellingen van Diagned.

De leden van Diagned werken in werkgroepen samen aan diverse thema’s, die aansluiten bij de actualiteit en betrekking hebben op communicatie, kwaliteit en regelgeving, economische aspecten/health economics, service management, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast zijn er werkgroepen geformuleerd rondom specifieke werkvelden zoals diabetes en regelgeving.

Diagned werkt op diverse terreinen samen met andere organisaties binnen de zorg en de medische hulpmiddelenwereld.
Daarnaast is zij actief lid van 
MedTech Europe, de Europese koepel van de medische technologie bedrijven in Europa.