Secretariaat

Het secretariaat van Diagned is ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag, gespecialiseerd in branchemanagement en dienstverlening. Het secretariaat wordt verzorgd door Valerie Meijer.

Daarnaast laat Diagned zich voor de inhoudelijke ondersteuning bijstaan door Mirjam de Bruin en Marie-Hélène Schutjens van Schutjens de Bruin.