Links

SKML Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek
EU Europese wetgeving IVD
DBC-Onderhoud Expertise- en Servicecentrum DBC-systematiek
GMH Gedragscode Medische Hulpmiddelen
GR Gezondheidsraad
IGJ Inspectie voor de Gezondheidszorg
Kiesbeter Algemene informatie over gezondheid en zorg
Medischlab Algemene informatie over laboratoriumonderzoek
MedTech Europe MedTech Europe is the European trade association representing the medical technology industries, from diagnosis to cure
NEN Nederlands Normalisatie Instituut
NEVI-zorg Nederlandse Vereniging van inkopers in de zorg
PFN Patiëntenfederatie Nederland
NP-CF Nederlandse patienten- en consumentenfederatie
NVKC  Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemici en laboratoriumgeneeskunde
NVKC Algemene informatie over testen
NvML Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers
NVMM  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
NVVP Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NVZ  NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
NZa  Nederlands Zorgautoriteit
Overheid Beleid en regelgeving 
SAN  Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVS Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
ZIN Zorginstituut Nederland
ZN  Zorgverzekeraars Nederland