Links


Alles over testen

Alles over testen

DBC-Onderhoud Expertise- en Servicecentrum DBC-systematiek
EU Europese wetgeving IVD
FMS
Federatie medisch specialisten 
GMH Gedragscode Medische Hulpmiddelen
GR Gezondheidsraad
IGJ Inspectie voor de Gezondheidszorg
Kiesbeter Algemene informatie over gezondheid en zorg
KNMG
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
Medischlab
Algemene informatie over laboratoriumonderzoek
MedTech Europe
MedTech Europe is the European trade association representing the medical technology industries, from diagnosis to cure
NEN
Nederlands Normalisatie Instituut
NEVI-zorg
Nederlandse Vereniging van inkopers in de zorg
NVKC 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemici en laboratoriumgeneeskunde
NvML Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers
NVMM  Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
NVVP Nederlandse Vereniging voor Pathologie
NVZ  NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen
NZa 

Nederlands Zorgautoriteit

Overheid Beleid en regelgeving 
PFN
Patiëntenfederatie Nederland
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVS
Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
SAN 
Samenwerkende Artsenlaboratoria en diagnostische centra in Nederland
SKML Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
ZIN Patiëntenfederatie Nederland
ZN  Zorgverzekeraars Nederland